Taljeno steklo/ nakit na Loškem umetniškem festivalu